Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon hipoksično – ishemijskih oštećenja mozga (voditelji: Ivica Kostović i Miloš Judaš)


Skupina se sastoji od jezgre HIIM-ovih istraživača koji su dugoročno uključeni u istraživanja strukturnog i funkcionalnog razvoja ljudskog mozga, s izvrsnim publikacijama, međunarodnom prepoznatljivošću i suradnjom, kao i s najvećim brojem kompetitivno dodijeljenih znanstvenih projekata.

Predloženo istraživanje je nastavak i proširenje dosadašnjih znanstvenih projekata Hrvatske zaklade za znanost dodijeljenih: Milošu Judašu (Razvitak transkriptoma specifičnih populacija neurona u kortikalnim područjima ljudskog mozga bitnim za jezik i sustave zrcalnih neurona), Ivici Kostoviću (Subplate zona čovjeka–neriješena pitanja), Zdravku Petanjeku (Neuralna osnova viših spoznajnih funkcija) i Mariju Vukšiću (Histološka, MRI i analiza genske ekspresije reorganizacijskih procesa u medijalnom (limbičkom) zidu ljudskog mozga tijekom razvoja).

RADOVI ISTRAŽIVAČKE SKUPINE:

SCHEMATIC ATLAS - DEVELOPING WHITE MATTER OF THE HUMAN BRAIN

Specific cognitive deficits in preschool age correlated with qualitative and quantitative MRI parameters in prematurely born children

The Zagreb Collection of human brains: entering the virtual world


Žunić Išasegi Iris, Radoš Milan, Krsnik Željka, Radoš Marko, Benjak Vesna, Kostović Ivica: Interactive histogenesis of axonal strata and proliferative zones in the human fetal cerebral wall. Brain Struct Funct 2018 223(9):3919-3943

Kostović Srzentić Mirna; Raguž, Marina; Ozretić, David: Specific cognitive deficits in preschool age correlated with qualitative and quantitative MRI parameters in prematurely born children. Pediatr Neonatol 2019 pii: S1875-9572(19)30499.

Kostović, Ivica; Žunić Išasegi, Iris; Krsnik, Željka:_Sublaminar organization of the human subplate: developmental changes in the distribution of neurons, glia, growing axons and extracellular matrix. J Anat 2019 235(3):481-506.

Kostović, Ivica; Sedmak, Goran; Judaš, Miloš: Neural histology and neurogenesis of the human fetal and infant brain. Neuroimage 2019 188:743-773.

Katušić, Ana; Žunić Išasegi, Iris; Radoš, Milan; Raguž, Marina; Grizelj, Ruža; Ferrari, Fabrizio; Kostović, Ivica: Transient structural MRI patterns correlate with the motor function in preterm infants. DMCN 2020 in press.


Disertacija:

Žunić Išasegi, Iris (2019) Analiza mikrostrukture prolaznih fetalnih zona i segmenata bijele tvari ljudskoga mozga histološkim metodama i magnetskom rezonancijom [Microstructural analysis of transient fetal zones and white matter segments of human brain using histological methods and magnetic resonance imaging]. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu


Poglavlja:

Neurogenetic Processes In The Lateral Telencephalon During Intrauterine Development Of The Human Embryo

 


 

 

Nastavak i proširenje međunarodne suradnje: Ivica Kostović (u suradnji s Željkom Krsnik) nastaviti će dugogodišnju suradnju s Paškom Rakićem (Yale University – rhesus majmun kao model i komparativna analiza moždanih zona kod čovjeka i majmuna); Miloš Judaš (u suradnji s Goranom Sedmakom) nastaviti će dugogodišnju suradnju sa svojim bivšim studentom i trenutačno redovitim profesorom u trajnom zvanju na Yale University, Nenadom Šestanom (transkriptom ljudske moždane kore tijekom razvoja i u odraslom mozgu); Zdravko Petanjek (u suradnji sa Sanjom Darmopil) nastaviti će suradnju s Monique Esclapez (INSERM, Marseille) i Svante Pääbo (Max Planck Institute). Željka Krsnik nastaviti će suradnju s Mladenom-Rokom Rašinom (Rutgers University, USA) na analizi transkriptoma kod glodavaca nakon prolazne intrauterine ishemije tijekom središnjeg razdoblja neurogeneze. Smatra se da je vremenski regulirano prepisivanje gena glavni regulator razvoja neokorteksa, ali također, pokazuje se da vremenski regulirana translacija mRNA je bitna kao regulatorni mehanizam. Rašin i Krsnik su nedavno otkrili da RNA vezujući proteini (RBP) mogu određivati proteine koji će postati dio ribosoma ili ribosomskog koda. Još uvijek je nejasno kako prenatalni događaji poput ishemije utječu na RBPi ili ribosomski kod. Nadalje, Ivica Kostović će nastaviti i proširiti svoja dosadašnja istraživanja o neurorazvojnom ishodu kod djece s perinatalnim oštećenjima mozga u suradnji s pedijatrijskim neurolozima (Nina Barišić, Vesna Benjak), psiholozima (Mirna Kostović Srzentić), neuroradiolozima (Marko Radoš, Milan Radoš, David Ozretić), kao i s međunarodnim partnerima na Montreal Neurological Insitute (Alan Evans – zajednički projekt korelacije podataka o ekspresiji gena s MRI parametrima tijekom cijelog života), University of Geneva (Petra Hüppi i naš prijašnji doktorski student Lana Vasung) i University of Vienna (Daniela Prayer). Ove suradnje također imaju ulogu u koordiniranju i ujednačavanju protokola za snimanja živčanog sustava na HIIM-u  (Poliklinika Neuron) i partnerskih institucija.