Ovaj program spaja temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijsko oštećenje je ključna tema koja povezuje različite smjerove istraživanja.

Programom je definirano šest glavnih smjerova istraživanja (koje izvode šest glavnih istraživačkih skupina):

1) Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon ishemijsko-hipoksijske lezije mozga 

2) Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i stanja mozga pri inzulinskoj rezistenciji 

3) Kliničke i eksperimentalne studije hipoksijsko-ishemijskih i hemoragijskih lezija mozga u odnosu na promjene kretanja i tlaka intrakranijskih tekućina       

4) Predkliničke studije hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u eksperimentalnim modelima na glodavcima 

5) Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijske lezije mozga 

6) Inovativni biomarkeri terapijskog odgovora u bolesnika s mentalnim poremećajima 

Koristit ćemo zajedničku informacijsku platformu i tzv. matrix sustav (mreža konstrukta i varijabli) da utvrdimo koji od naših prethodno otkrivenih i opisanih biomarkera razvoja, građe i funkcije mozga se mogu uspješno iskoristiti za poboljšanje dijagnoze, prognoze i rehabilitacije moždanih poremećaja. Neuroznanost je navedena kao jedan od istraživačkih prioriteta u Nacionalnoj strategiji pametne specijalizacije, kao i u istraživačkim strategijama Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. Naš glavni cilj je da premostimo jaz između temeljne i kliničke neuroznanosti, uvođenjem novih translacijskih pristupa, pa tako izravno doprinesemo poboljšanju zdravstvenog sustava u dijelu koji se odnosi na neurorazvojne, neurološke, kognitivne i mentalne poremećaje.

Naša kompetitivna prednost pri ostvarenju zacrtanih ciljeva temelji se na nekoliko ključnih pretpostavki: 1) udruživanje 50 individualnih istraživačkih timova s 10 vodećih akademskih institucija na izvođenju interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih istraživanja; 2) dopuna već postojeće mreže s nekoliko novih istraživačkih skupina, uključujući i one iz društveno-humanističkog područja; 3) izvrsna znanstvena produktivnost i opsežna mreža međunarodne suradnje –50 znanstvenika uključenih u ovaj Centar ima ukupan WoS Core Collection učinak od 1.394 radova i 18.359 heterocitata (skupni h-indeks = 60), a u posljednjih 5 godina 250 Q1/Q2 radova koji već imaju 2.290 heterocitata; 4) uvođenje inovativnih istraživačkih metoda i tehnologija te nekoliko novih eksperimentalnihmodela; 5) osiguravanje uključenosti i edukacije mladih istraživača kroz Doktorski studij neuroznanosti, suradnju s vodećim kliničkim ustanovama te opsežnu mrežu inozemnih suradnih laboratorija; 6) osiguravanje diseminacije i komunikacije s javnošću koristeći postojeće instrumente (Hrvatsko društvo za neuroznanost, Hrvatsko vijeće za mozak, Tjedan mozga u Hrvatskoj itd.).