Pretklinička istraživanja hipoksično/ishemičnih lezija u eksperimentalnim modelima na glodavcima (voditelji: Srećko Gajović i Dinko Mitrečić)


Istraživači skupine 4 nastavit će i proširiti suradnju na istraživanjima koja su počela 2012. godine s FP7 REGPOT projektom GLOWBRAIN (voditelj: Srećko Gajović). Ta će skupina istraživača objediniti 4 istraživačke grupe iz HIZIM-a (voditelji tih grupa su Srećko Gajović, Dinko Mitrečić, Aleksandra Sinđić i Nives Pećina Šlaus) s još jednom grupom s Fakulteta za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Sveučilišta u Zagrebu (voditelj grupe je Reno Hrašćan). Skupina će također nastaviti i proširiti dosadašnju ekstenzivnu međunarodnu suradnju koju je uspostavila kroz FP7 GLOWBRAIN projekt. Grupa Aleksandre Sinđić nastavit će suradnju s Eberhard Schlatterom (Sveučilišna bolnica Münster, Njemačka), Michaelom Kuhn (Sveučilište u Würzburgu, Njemačka), Scottom A. Waldmanom (Sveučilišna bolnica Thomas Jefferson, Philadelphia, S.A.D.), te Michael F. Romerom (Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, S.A.D.). Istraživanja u skupini 4 podjeljena su u tri Radne Skupine (RS1-RS3), kako slijedi. RS2 (Neuro-onkološka grupa) biti će u početnom razdoblju uključena u suradnju kroz povezivanje s RS1 (Matične stanice). Naime, stanice s biljezima progresije tumora (kao što su N-kadherin, vimentin i fibronektin) mogu se (u predviđenoj budućim istraživanjima RS1 s RS3) obilježiti nanočesticama i transplantirati u mozak glodavca (razvitak novih eksperimentalnih protokola za proučavanje tumora mozga u glodavaca), i ako se kroz ove pokuse ostvare obećavajući rezultati, buduća suradnja sa skupinom 3 (neuroradiologija) moći će poslužiti za razvitak tehnike kojom bi se intravaskularnim kateterom dostavljale stanice obilježene nanočesticama (ili biomaterijalima) radi in vivo praćenja tumorskih stanica i/ili pomicanja u mozgu čovjeka, odnosno za intrakranijalno davanje lijekova i biomaterijala za liječenje tumora