Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost (ZCI - Neuro) proglašen je 11. prosinca 2015. godine. Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) je sjedište ZCI - Neuro kao i glavna znanstveno-nastavna podružnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Institut je osnovan 1990. kao jedan od prioritetnih projekata u razvoju nacionalne istraživačke infrastrukture. U proteklih 25 godina, istraživanja na HIIM-u su bila sustavno usmjerena na normalni razvoj i starenje ljudskog mozga te na neurobiološku podlogu glavnih neuroloških, kognitivnih i mentalnih poremećaja. HIIM je uspostavio plodnu međunarodnu suradnju i postigao jasnu međunarodnu prepoznatljivost u nekoliko područja istraživanja: razvoj ljudskog mozga, eksperimentalna analiza patofiziologije CSF, regulacijskih mehanizmi staničnog ciklusa i diferencijacije, istraživanje matičnih stanica, strukturni i molekularni biomarkeri mozga u starenju, te genomski pristup farmakoterapiji mentalnih poremećaja.

U radu Znanstvenog centra izvrsnosti sudjeluje preko 60 istraživača iz 12 partnerskih institucija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinička bolnica Dubrava, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno- biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Istraživači uključeni u rad ZCI - Neuro su vodeći Hrvatski stručnjaci iz područja neuroznanosti s jasnom međunarodnom prepoznatljivošću, a što je vidljivo iz činjenice da su objavili više od 1400 znanstvenih publikacija koje su citirane više od 18.500 puta, a h-indeks ZCI-a iznosi 60 (prema podacima dostupnim u bazi podataka Web of Science Core Collection). U posljednjih pet godina (od 2010.) istraživači uključeni u rad ZCI-a objavili su preko 250 publikacija u znanstvenim časopisima prve i druge kvartile koji su citirani više od 1.600 puta.

ZCI surađuje s mnogim vodećim svjetskim sveučilištima i institutima kao što su: Yale University (S.A.D.), The Johns Hopkins University (S.A.D.), Univerity of Texas Southwestern Medical Centre (S.A.D.), Mount Sinai School of Medicine New York (S.A.D.), McGill University (Kanada), Montreal Neurological Institute (Kanada), Goethe Universität Frankfurt am Main (Njemačka), Max Plack Institute (Njemačka), Université de Genève (Švicarska), Univerität Wien (Austrija), INSERM Marseille (Francuska), King's College London (U.K.), Université Libre de Bruxelles (Belgija), itd. U istraživačkom programu ZCI - Neuro Hrvatski institut za istraživanje mozga služi kao središnja točka nacionalne mreže za integriranje, usmjeravanje i unapređenje inovativnog i translacijskog pristupa ranoj detekciji, liječenju, procjeni ishoda, te rehabilitaciji pacijenata koji su pretrpjeli raznolika oštećenja mozga.

 

Rad centra temelji se na preporukama američkog nacionalnog instituta za zdravlje „NIH Brain 2025 Intiative“ kao što su:


1. usporedno provoditi studije na ljudima i eksperimentalnim životinja u svrhu bolje interpretacije dobivenih rezultata   
2. premostiti granice kroz interdisciplinarnu suradnju
3. integrirati pojave na vremenskoj i prostornoj ljestvici
4. uspostaviti zajedničku platformu za korištenje dostupnih podataka
5. validacija i diseminacija novih tehnologija i metoda