Istraživačke skupine

Ovaj program istraživanja kombinira temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijsko oštećenje mozga je ključna tema koja povezuje različite smjerove istraživanja. Prikazujemo šest glavnih smjerova istraživanja (koje izvodi šest glavnih istraživačkih skupina):


1) Razvojno porijeklo neuropedijatrijskih poremećaja nakon perinatalne hipoksijsko-ishemijske lezije mozga (Skupina 1);
2) Novi biomarkeri starenja, Alzheimerove bolesti, vaskularne demencije i moždanih stanja s rezistencijom na inzulin (Skupina 2);
3) Klinička i eksperimentalna istraživanja cerebralnih hipoksijsko-ishemijskih i hemoragijskih lezija te njihovog odnosa s promjenama kretanja i tlaka intrakranijskih tekućina (Skupina 3);
4) Predkliničke studije hipoksijsko-ishemijskih lezija u eksperimentalnim modelima na glodavcima (Skupina 4);
5) Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijske lezije mozga (Skupina 5);
6) Inovativni biomarkeri terapijskog odgovora u bolesnika s mentalnim poremećajima (Skupina 6).

Koristit ćemo zajedničku informacijsku platformu i tzv. matrix sustav (mrežu konstrukata i varijabli) da razjasnimo koji od naših prethodno otkrivenih biomarkera moždanog razvoja, građe i funkcije može biti dobro iskorišten za poboljšanje dijagnoze, prognoze i rehabilitacije poremećaja mozga.
Naš istraživački program je dijelom interdisciplinaran/multidisciplinaran, jer kombinira različita polja temeljne neuroznanosti (neuroanatomija, neurohistologija, neuroembriologija, neuropatologija, molekularna neurobiologija, genetika i genomika, neurokemija, neurofarmakologija) te kliničke neuroznanosti (neurologija, pedijatrijska neurologija, neuroradiologija, psihijatrija, neurorehabilitacija, perinatologija), a dijelom je transdisciplinaran jer kombinira s jedne strane neuroznanost s veterinarnskom medicinom, a s druge strane s društvenim i humanističkim znanostima (psihologija, logopedija, rehabilitacija, lingvistika).