Kognitivna i lingvistička analiza jezičnih poremećaja i oporavka nakon hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga (voditelji: Ida Raffaelli & Miloš Judaš).

Ova istraživačka skupina predstavlja pionirski pothvat u Hrvatskoj da se premosti sadašnji jaz između neuroznanosti i humanističkih disciplina, tako što se u rad Centra uključuje vodeća hrvatska skupina lingvista (skupina Ide Raffaelli –Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Ta skupina će započeti suradnju s nekoliko drugih, već interdisciplinarno povezanih, skupina iz glavne Skupine 1 (Miloš Judaš –neuroanatom, Maja Cepanec –logoped, Mirna Kostović Srzentić –psiholog, Milan Radoš–neuroradiolog, fMRI) i glavne Skupine 3 (Zdravka Poljaković, neurolog). Ciljevi ove suradnje su: a) uspostaviti transdisciplinarni dijalog (prve 2-3 godine rada); b) omogućiti lingvistima pristup neurološkim pacijentima s jezičnim poremećajima nakon moždanog udara, tako da mogu početi razvijati odgovarajuće kognitivne i lingivističke testove za detektiranje za hrvatski jezik specifičnih problema u tih pacijenata; c) razviti kognitivne testove za analizujezičnih funkcija tijekom fMRI pregleda pacijenata nakon moždanog udara (tijekom 4. i 5. godine). Na sličan način će se pristupiti i analizi jezičnog razvoja u djece s dokazanim perinatalnim hipoksijsko-ishemijskim oštećenjem mozga (suradnja s Majom Cepanec i Mirnom Kostović Srzentić).