Prof. dr. sc. Miloš Judaš, ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost

 

Opći podaci i trenutno zaposlenje: Miloš Judaš je rođen 01. svibnja 1961. u Petrinji, Republika Hrvatska. Trenutno je zaposlen kao redoviti profesor (trajno zvanje) neuroznanosti i anatomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je ujedno i ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga. Na Medicinskom fakultetu bio je prodekan za znanost (1998-2000 te 2006-2014) i Predsjednik Odbora za disertacije (2006-2014). Od listopada 2014. također djeluje kao Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu. 

Poslovna adresa: Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, 10000 Zagreb; telefon: 4596 801; fax: 4596 942. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obrazovanje i akademski stupnjevi: Doktor medicine (1984, MF Sveučilišta u Zagrebu); Magistar znanosti (1987, PMF Sveučilišta u Zagrebu); doktor znanosti (1996, MF Sveučilišta u Zagrebu). Dodatno usavršavanje: studijski posjeti Anatomskom institutu u Kölnu (1985, 1986), Department of Neurobiology – Yale University School of Medicine (1998, 2005); nagrađeni sudionik ETP Winter School u Zuozu, Švicarska (1989), International Summer School of Brain Research u Amsterdamu (1989 ) te International School of Neuroscience u Padovi (1990).

Zaposlenja: Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1985, kao znanstveni novak i asistent (1985-1997), docent (1997-2002), izvanredni profesor (2002-2007), redoviti profesor (2007-2012) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2012-danas).

Istraživačko iskustvo: suradnik na pet U.S.-Yugoslav Joint Board projekata (1984-1992 i 1995-1998; glavni istraživač u Zagrebu Ivica Kostović, U.S. suradnici na sveučilištu Yale Dr. Pasko Rakic & Dr. Patricia Shoer Goldman-Rakic) i jednom ESF projektu (1990-1996; glavni istraživač u Zagrebu Ivica Kostović, suradnici u Amsterdamu Dr. H.B.M. Uylings i Dr. D.F. Swaab); suradnik na devet domaćih projekata Ministarstva znanosti (1985-1998); glavni istraživač na tri projekta Ministarstva znanosti (1999-2012); direktor istraživačkog programa HIIM-a „Neurobiologija kognitivnog razvoja i kognitivnih poremećaja“ (1997-2000); trenutno je voditelj HRZZ projekta „Development of cell-type specific expression of human transcriptome in language- and mirror neuron-system related cortical network“ (prosinac 2012-danas).

Glavni znanstveni radovi: Sadašnji zapis za Miloša Judaša u Web of Science Core Collection pokazuje: 49 izvornih publikacija, sa 1.273 heterocitata i h-indeksom 18; od 2010 do danas je objavio 13 radova u Q1/Q2 časopisima. Također je objavio 1 knjigu na engleskom, 9 poglavlja u knjigama na engleskom ili njemačkom jeziku. Njegovi su radovi citirani u vodećim međunarodnim udžbenicima i priručnicima, kako slijedi: Nelson CA, Luciana M, eds (2001) Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience, Cambridge, MA – London: A Bradford Book, The MIT Press; Paxinos G, Mai JK, eds (2004) The Human Nervous System, 2nd Edition. Amsterdam: Elsevier; O'Rahilly R, Müller F (1999) The Embryonic Human Brain. An Atlas of Developmental Stages, 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons; Barkovich AJ (2005) Pediatric Neuroimaging, 4th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; Johnson MH, Munakata Y, Gilmore RO (2002) Brain Development and Cognition. A Reader, 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing; Eliot L (2001) Early Intelligence. How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life. London: Penguin Books.

 Istraživački interesi i uže područje rada: neuroanatomija i razvojna neurobiologija čovjeka; evolucija ljudskog mozga i komparativna neuroznanost.

Nastavno iskustvo: Nastavnik na Medicinskom fakultetu za diplomsku nastavu neuroznanosti i anatomije (1985-danas), poslijediplomsku nastavu na doktorskom studiju Biomedicine i zdravstva (1989-danas) i Neuroznanosti (2002-danas). Voditelj više predmeta u doktorskom studiju Neuroznanosti (2002-danas). Predavač na niz tečajeva trajne edukacije liječnika (1992-danas). Autor prvog hrvatskog udžbenika neuroznanosti (1997) te 28 poglavlja u drugim udžbenicima za diplomsku i poslijediplomsku nastavu.

Pozvani predavač na međunarodnim znanstvenim skupovima i školama: Miloš Judaš bio je pozvani predavač na nizu međunarodnih kongresa i škola, kako slijedi: International FENS/IBRO Summer School Development and Plasticity of the Human Cerebral Cortex (2003, 2005); The 6th Neurochemistry Winter Conference: Neuronal Plasticity During Development and Adulthood, Innsbruck, Austria (2004); Fetal MRI Course & Congress, Vienna (2006, 2008); The 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA», Dubrovnik, Croatia (2006); The 6th Graz Symposium on Developmental Neurology: Early Developmental Transformations – In Honour of Heinz F.R. Prechtl, Graz, Austria (2007); The 4th European Course on Paediatric Neuroradiology, London, UK (2008); The IPOKRaTES Seminar Neurodevelopmental Follow-up of «at risk» Children, Turku, Finland (2008); Symposium “Development of the Human Neocortex” (Oxford, January 6-10, 2010); “4th Fetal MRI Course & Congress” (Wien, May 2010); International Meeting “Reverse Engineering of the Human Brain” u organizaciji European Science Foundation, National Science Foundation USA & USA Air Force Institute (Dubrovnik, May 2010); “The 6th Meeting of the International Academy of Perinatal Medicine - International Symposium on Fetal Neurology” (Osaka, Japan, October 22-24, 2010); 2nd International Workshop Perinatal Biomagnetism, (Jena, Germany, 02-05 June 2011); Human cerebral cortex development Course at the Faculty of Molecular Medicine (Tübingen 2013); Congres of European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics (Vienna 2013); Cold Spring Harbor Laboratory Meeting „Wiring the Brain“ (July 18-22, 2013).

Administrativno iskustvo: Član brojnih odbora i povjerenstava Medicinskog fakulteta (1995-danas); koordinator HIIM-a (1998-2000); prodekan za znanost Medicinskog fakulteta (1998-2000, 2006-2014), predsjednik Odbora za disertacije MF (2006-2014); pročelnik Odsjeka za razvojnu neuroznanost HIIM-a (1998-danas); tajnik Hrvatskog društva za neuroznanost (2001-2010) i dopredsjednik društva (2010-danas); Predsjednik MZOS povjerenstva za evaluaciju projekata u području istraživanja mozga (2006). Član IBRO Council (2013-danas) te FENS Council (2012-danas); član IBRO CEERC-PERC Regional Committee (2007-danas). Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (2014-danas), ravnatelj HIIM-a (2015 - danas).

Članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama: European Neuroscience Association (1995-1998), FENS (2000-danas), Society for Neuroscience (1998-danas), IBRO (2000-danas), New York Academy of Sciences (1999-2006), Croatian Society for Neuroscience (2001-danas, tajnik 2001-2010; dopredsjednik 2010-danas).

Promičba neuroznanosti u Hrvatskoj: Bio je glavni organizator 15 uzastopnih Tjedana mozga (2002-danas); urednik i su-prevoditelj hrvatskog izdanja The Brain Campaign BNA Publication «Neuroscience – Science of the Brain: An Introduction for Young Students» (2007); gotovo 200 nastupa na TV i radiju u sklopu javne promičbe istraživanja mozga (1998-danas). Preveo je na hrvatski tri svjetske uspješnice u popularizaciji znanosti: Antonio Damasio: The Feeling of What Happens; Jared Diamond: Guns, Germs, and Steel; Luigi Luca Cavalli-Sforza: Genes, Peoples, and Languages.

Nagrade i priznanja:
1994: Spomenica Domovinskog rata (Odluka Predsjednika Republike od 21. prosinca 1994.);
1994: Posebna pohvala Predsjednika RH dr. Franje Tuđmana za osobit doprinos uspostavi i održavanju sanitetske službe RH od početka 1991. godine i tijekom agresije na domovinu (Odluka Predsjednika Republike od 13. prosinca 1994., te “Narodne Novine” 1/95 od 2. siječnja 1995., str. 11);
1997: Red hrvatskog trolista, za izravne zasluge u ratu i obrani domovine;
2011: Dobitnik nagrade Medicinskog fakulteta za iznimnu znanstvenu produktivnost u proteklom
Projektnom razdoblju
2012: Dobitnik godišnje državne nagrade za znanost RH
2013. Dobitnik nagrade Medicinskog fakulteta za mentorstvo najboljeg doktoranda u 2012./2013. godini

 

 Popis odabranih publikacija - prof. dr. sc. Miloš Judaš