Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko-ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi, KK.01.1.1.01.0007

Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti

Dana 5. listopada 2017. godine svečano su potpisani ugovori za 10 istraživačkih projekata - 10 znanstvenih centara izvrsnosti.

Ukupna bespovratna sredstva iznose 373.441.015,62 kuna, od čega je 85% sredstava osigurano preko Europskoga fonda za regionalni razvoj. Projekti se financiraju Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Svrha Poziva je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodna vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.


Istraživačkom projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pod nazivom Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko - ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 36.932.794, 90 kuna.

Projekt Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko - ishemijskog oštećenja mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi predstavlja okosnicu istraživačkog rada nedavno uspostavljenog ZCI te stoga ima i ključnu ulogu u uspostavi stabilne nacionalne mreže istraživača i naprednih istraživačkih pristupa i tehnologija u području neuroznanosti. Također, projekt omogućuje osiguravanje ostanka trenutno zaposlenih mladih istraživača u Hrvatskoj, kao i zapošljavanje novih mladih istraživača; nabavu suvremene kapitalne opreme, prijeko potrebne za uspješan rad i prijavu novih kompetitivnih projekata na međunarodnoj razini (što će jamčiti održivost programa i nakon završetka projekta); uvođenje inovativnih istraživačkih metoda i tehnologija te nekoliko novih eksperimentalnih modela; bitno povećanje pozitivne dvosmjerne mobilnosti (usavršavanje naših znanstvenika u inozemstvu, boravak stranih istraživača u Hrvatskoj, kao aktivnih sudionika u realizaciji ovog i srodnih projekata); daljnji razvoj uspješne suradnje s vodećim kliničkim ustanovama te opsežnom mrežom inozemnih suradnih laboratorija; te razvoj nove administrativne strukture prijeko potrebne za prijavu budućih projekata.


Opći cilj ovog projekta jest razvoj inovativnog, sustavnog i integriranog pristupa ranoj detekciji, liječenju, procjeni ishoda te rehabilitaciji pacijenata s hipoksijsko-ishemijskim i hemoragijskim oštećenjima mozga, kako u odrasloj dobi, tako i tijekom razvoja.

 

USTANOVE PARTNERI:


- Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet
- Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
- Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
- Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
- Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
- Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
- Centar za kliničku primjenu neuroznanosti
- Institut Ruđer Bošković
- Zdravstveno veleučilište Zagreb
- Psihijatrijska bolnica Vrapče o Klinički bolnički centar Zagreb
- Klinička bolnica Dubrava
- Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, radiologiju i neurokirurgiju, patologiju, citogenetiku i laboratorijsku dijagnostiku (Neuron)