Nastavak i proširenje međunarodne suradnje: Ivica Kostović (u suradnji s Željkom Krsnik) nastaviti će dugogodišnju suradnju s Paškom Rakićem (Yale University – rhesus majmun kao model i komparativna analiza moždanih zona kod čovjeka i majmuna); Miloš Judaš (u suradnji s Goranom Sedmakom) nastaviti će dugogodišnju suradnju sa svojim bivšim studentom i trenutačno redovitim profesorom u trajnom zvanju na Yale University, Nenadom Šestanom (transkriptom ljudske moždane kore tijekom razvoja i u odraslom mozgu); Zdravko Petanjek (u suradnji sa Sanjom Darmopil) nastaviti će suradnju s Monique Esclapez (INSERM, Marseille) i Svante Pääbo (Max Planck Institute). Željka Krsnik nastaviti će suradnju s Mladenom-Rokom Rašinom (Rutgers University, USA) na analizi transkriptoma kod glodavaca nakon prolazne intrauterine ishemije tijekom središnjeg razdoblja neurogeneze. Smatra se da je vremenski regulirano prepisivanje gena glavni regulator razvoja neokorteksa, ali također, pokazuje se da vremenski regulirana translacija mRNA je bitna kao regulatorni mehanizam. Rašin i Krsnik su nedavno otkrili da RNA vezujući proteini (RBP) mogu određivati proteine koji će postati dio ribosoma ili ribosomskog koda. Još uvijek je nejasno kako prenatalni događaji poput ishemije utječu na RBPi ili ribosomski kod. Nadalje, Ivica Kostović će nastaviti i proširiti svoja dosadašnja istraživanja o neurorazvojnom ishodu kod djece s perinatalnim oštećenjima mozga u suradnji s pedijatrijskim neurolozima (Nina Barišić, Vesna Benjak), psiholozima (Mirna Kostović Srzentić), neuroradiolozima (Marko Radoš, Milan Radoš, David Ozretić), kao i s međunarodnim partnerima na Montreal Neurological Insitute (Alan Evans – zajednički projekt korelacije podataka o ekspresiji gena s MRI parametrima tijekom cijelog života), University of Geneva (Petra Hüppi i naš prijašnji doktorski student Lana Vasung) i University of Vienna (Daniela Prayer). Ove suradnje također imaju ulogu u koordiniranju i ujednačavanju protokola za snimanja živčanog sustava na HIIM-u  (Poliklinika Neuron) i partnerskih institucija.